اخبار

مرتضی مروی مقدم
۱۳۹۵/۱۱/۰۹
آموزش-اخبار-اخبار ویژه بدون دیدگاه

آشنایی با سیستم یکپارچه شهرسازی

شما می توانید با استفاده از تصویر قرار داده شده با سیستم یکپارچه شهرسازی آشنا شده و هرگونه اطلاعات ملکی , جستجوی ملک خود با استفاده از کد نوسازی ، موقعیت ملک خود در نقشه مشهد ، پیگیری درخواست و عوارض نوسازی و صنفی و در نهایت اعلام ضابطه ملک ( تعداد طبقات مجاز، هزینه صدور پروانه و بطور کلی ضوابط ساخت و ساز ) را به راحتی و بدون مراجعه به دفاتر در منزل انجام دهید.

نظر