اخبار

مرتضی مروی مقدم
۱۳۹۷/۰۴/۰۳
آموزش-فناوری های نوین ساختمانی بدون دیدگاه

تکنولوژی های روز ساخت و ساز در جهان را ببینید !

در این ویدئوی کوتاه می توانید بخشی از تکنولوژی هایی که در ساخت و سازهای امروزه استفاده می شود را ببینید.

به زودی بخش های آینده را نیز برای شما دوست داران  ساخت و ساز آماده می کنیم.

با هم این ویدئو را ببینیم :‌

 

نظر